gruvrätt-peru

Gruvrätt

Juridik Resultat ger juridisk rådgivning vid bildandet av gruvbolag.

• Första etappen av gruvprojektet.

• Undersökning, analys, förbättringar vid gruv certifiering.

• Miljötillstånd.

• Förvärv och registrering av gruvrättigheter.

• Yträttigheter, servitut och vattenanvändning.

• Avtal med kommun.

• Skyldigheter vid gruvinvesteringar.

• Förhandlingar och genomförande av grupprospektering, gruvdrift, partnerskap och Joint Ventures.

• Försäljning eller köp av gruvföretag.

• Rådgivning vid prospektering, utforskning, utvinning och bearbetning av metaller.

• Juridisk rådgivning vid slutförandet av gruvdriften.

info@juridikresultat.com