familjerätt-peruFamiljerätt – Peru

Resultado Legal är en advokatbyrå som är specialiserad på Familjerätt i Peru :

• Samboförhållande.

• Äktenskapsskillnad.

• Vårdnad, boende och umgänge.

• Faderskap.

• Fastställande av faderskap.

• Underhållsskyldighet.

• Förvaltare och god man.

• Bodelning.

• Giftorättsgods.

info@juridikresultat.com