barnrätt-peru

Barnrätt

Resultado Legal har en målsättning att försvara barns rättigheter i enlighet med Civilbalken, Barnbalken och internationella överenskommelser.
Barn, undgdomar, familjemedlemmar eller vittnen kan samtliga söka rättsförsvar.

Resultado Legal försvarar alla fall där barn utsätts förfara som :

• Sjukvård.

• Familjevåld.

• Försummande av barn.

• Bekräftelse av föräldrarskap.

• DNA- test.

• Folkbokföring.

• Olaglig anhållande och andra.

info@juridikresultat.com