affärsjuridik-PeruAffärsjuridik Peru

Juridik Resultat är en advokatbyrå som är specialiserad på Affärsjuridik :

• Juridisk rådgivning vid bildande av bolag och under utvecklingsfasen av dess aktiviteter.

• Representation av bolag vid bildande av dotterbolag och filialer i Peru.

• Juridisk rådgivning till ägare, förvaltare och ledningsgrupper.

• Korrektur av stadgar.

• Rådgivning till aktieägarna vid bolagstämmor.

• Avtalskrivning som köp och säljavtal, gåvo och hyresavtal.

• Skuldebrev.

• Bolagsombildning, bolagsupplösning och likvidation.

• Stämningar.

• Avtal mellan privatpersoner.

info@juridikresultat.com